Червеношийката се обърнала към врабеца „Така ми се иска да зная, защо хората се тревожат – все се суетят и толкова се притесняват”. Врабецът отговорил: „Сигурно си нямат Небесен Баща като нашия, който да се грижи за тях”.  

Из стара поема